Køkkener    |   Bad    |   Garderobe    |   Bordplader    |   Produkter    |   Service    |   Om os    |   
   Køkkenhjælp    |   Opmåling Bordpl    |   Vedligeholdelse    |   Tegninger    |   
Service
       05 - Vedligehold massivtræs-bordplade
      
Tillykke med din nye massivtræs-bordplade. Denne pjece er en hjælp til at bibeholde din nye bordplade i pæn og god stand i mange år fremover.

Generelt

En massivtræs-bordplade er et naturprodukt. Den struktur og åretegning din bordplade har i overfladen er unik for netop din bordplade. Der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i din bordplade i forhold til den vejledende farveprøve, du har set i vort brochuremateriale eller hos vores forhandler. Dette er ikke en fejl – men en charme ved produktet.

Træ er levende, og jo mere fugt det får, jo mere vil træet udvide sig. Træ til bordplader er tørret til 8%, hvorfor det er vigtigt, at bordpladen ikke udsættes for en konstant høj fugtighed. Normalt vil fugtigheden i et køkken være 50-60%. Er omgivelserne anderledes, vil træet optage fugt og udvide sig eller afgive væde og krympe.

Hvis der optages uens fugt på for- og bagside, vil pladen krumme – men den retter sig igen. Ved en normal rumfugtighed på mellem 50-60% vil træet udvide sig 1-2 mm i bredderetningen, men kan ved en fugtighed på 85% udvide sig op til 10 mm. I længderetningen vil udvidelsen altid være minimal.

Ved tørring af naturtræ vil der opstå små luftlommer i træet. Disse luftlommer vil fremkomme som små revner/mindre ridser i den færdige bordplade. Ligeledes kan smårevner opstå ved temperatur- og fugtighedssudsving. Smårevner er naturlige i massivtræ, og er derfor ikke reklamationsberettigede.

Vore massivtræs-bordplader i subtropiske træsorter er altid produceret af certificeret træ.
Varmeafgivende husholdningsmaskiner som kaffemaskine, brødrister m.v. bør aldrig placeres direkte på massivtræs-bordpladen, men på et varmeafvisende underlag. På den måde beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet..

Vedligehold

Massivtræ vedligeholdelse: Hos Geisler er det tilstræbt, at det levende massivtræsprodukt er behandlet på en sådan måde, at der er så lidt vedligeholdelse som muligt. Naturtræ vil dog altid, lige meget hvor godt det er behandlet, være et levende materiale, der arbejder.
Træet arbejder i det miljø, det er placeret i. Og hvor meget træet arbejder, afhænger af de fugtsvingninger der er i miljøet. En god behandling af træet vil minimere træets evne til at optage og afgive fugt til omgivelserne og dermed træets evne til at arbejde.
Massive bordplader tåler ikke påvirkning af meget varme emner, husk derfor altid en
bordskåner når du sætter varme gryder, pander osv. fra dig på bordpladen. Fra fabrikken er massivtræs-bordpladerne overfladebehandlede med planteolie (natur/hvid), sæbe (natur/hvid) eller lak.

Massivtræs-bordplader - Planteolie Natur/Hvid: Oliebehandlede plader har gennemgået en olieringsproces, hvor de først er blevet grundolieret for at sikre, at olien er trængt så langt ned i træet som muligt. Herefter er der påført en topolie, som skal sikre, at pladen har en modstandsdygtig overflade. Træet er derfor færdigbehandlet ved levering og klar til at blive taget i brug med det samme. For at bibeholde en optimal modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen efter behov (ca. 3-4 gange om året) vedligeholdes med Planteolie Natur/hvid efter følgende procedure:
1. Pladen rengøres på alle synlige for- og bagkanter samt på synlige flader. Ved meget genstridige pletter kan der anvendes en grydesvamp. Hvis pladen ikke skal synes for blank på overfladen, bør den efter rengøring slibes let med et stykke sandpapir korn 220.
2. Påfør et tyndt lag Planteolie Natur på for- og bagkanter samt på de synlige flader. Lad olien hærde op i max. 15 min.
3. Polér pladen med en slibesvamp i den våde olie i træets åreretning (længderetningen)
4. Aftør pladen med en fnugfri bomuldsklud. Pladen skal poleres tør. Ingen våde pletter.
5. Lad olien hærde op i min. 4 timer inden bordpladen tages i brug.
Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbevand. Ikke koncentreret sæbe/
opvaskemiddel. Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ. Husk: Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Olien skal opbevares utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit.

Massivtræs-bordplader - Sæbe Natur / hvid:
Sæbebehandlede plader er behandlet med en sæbeopløsning. Til vedligeholdelse og rengøring af sæbebehandlede plader kan der anvendes en kraftig sæbeopløsning, som blandes af 1 dl sæbespåner og 1 liter varmt vand. Blandingen fordeles med en grov – ikke slibende grydesvamp. Pladen aftørres med en blød klud, som er vredet op i lunkent vand. Efter aftørring må det forventes, at der kan forekomme fiber-
rejsning. Denne kan fjernes med en slibesvamp ved slibning i træets åreretning (længderetning). Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbevand. Ikke koncen-treret sæbe/opvaskemiddel. Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ.

Massivtræs-bordplader – lakerede:
Disse plader er behandlet med 2 gange syrehærdende halvmat lak. Lakerede plader fordrer ingen efterbehandling. Lakken tåler ikke brug af knive eller skarpe genstande. Husk at bruge skærebræt. Opstår der ridser eller huller i lakken, kan disse repareres forsigtigt med fint sandpapir min. korn 220. Nedslib lakken i det område det drejer sig om, påfør derefter ny syrehærdende lak med en blød pensel. Ved større flader anbefales brug af slibeklods. Daglig rengøring udføres med en blød klud, som er hårdt opvredet i varmt vand tilsat flydende opvaskemiddel uden sulfo. Sulfo udtørrer og forringer efterhånden lakkens holdbarhed. Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler.
Lakerede bordplader anbefales ikke til køkkenbordplader, og der gives ingen garanti. Overfladerevner kan fremtræde på lakerede bordplader, hvilket ikke er reklamationsberettiget.

Vedligeholdelse af vaske:
Vores sortiment af vaske indeholder mere end 75 forskellige stål-, emalje og porcelænsvaske fra anerkendte leverandører.
Stålvaske: Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en rå og ubehandlet stålvask pudses med langsgående bevægelser med slibe-papir min. korn 220, da en rustfri stålvask, ikke kan ruste. De vaske som leveres med lille skyllekammer er den lille kumme mere mat i stålet generelt men den dækkes af bakke.
Emaljevaske: Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke skurepulver, da dette ridser emaljen.
Porcelænsvaske: Rengøres bedst med, de i handlen værende, flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver og andre slibende rengøringsmidler.
Blanco Siligranit: Den daglige vedligeholdelse er simpel. Brug en almindelig skuresvamp med lidt sulfo, hvis vasken er tilsmudset. Et par gange om måneden eller efter behov anbefaler vi at polere vasken med Blancoclean. Ved kraftige kalkaflejringer kan man lade varm eddike 7% stå i kummen i nogle minutter. Skyl efter med vand og polér med Blancoclean. Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med f.eks. en blød klud eller et håndklæde for derved at mindske muligheden for skjolder og lignende.

Garanti

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål.
Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes. Skader/skrammer der iagttages efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. Garantien, der er 24 måneder fra leveringsdato, omfatter alle ting der kan relateres til produktionen af bordpladen.
Garantien for underlimede vaske er 5 år.

  Tilbage